Trygg på resan – räcker vanlig hemförsäkring?

Utan reseförsäkring kan en olycka eller sjukdom under en resa innebära stora kostnader. Vanligtvis räcker hemförsäkringen långt, men för att kunna vara riktigt säker gör du bäst i att ringa försäkringsbolaget redan innan du åker. Och höra vad som ingår i hemförsäkringen.

Det är lätt att tro att man måste köpa alla tilläggsförsäkringar som ständigt dyker upp runt omkring oss. Charterbolagen har sina egna reseförsäkringar, biluthyrningsföretagen samma sak, trots att de flesta svenskar har ett bra och grundläggande skydd redan i hemförsäkringen.

Vanligtvis omfattar hemförsäkringen de första 45 dagarna på resa och därefter krävs en utökad reseförsäkring, hos ditt eget försäkringsbolag eller genom ett externt bolag. För dig som betalar din resa med Visa eller Mastercard finns flera fördelar.

De flesta banker har samarbeten med både Visa och Mastercard som innebär att resan omfattas av en reseförsäkring när du betalar med kort. Försäkringen (reseskyddet) gäller för dig som tecknat försäkringen, sambo, registrerad partner, maka/make, barn och i vissa fall även barnbarn (SEB och Swedbank). Dessutom måste du börja din resa i Norden för att försäkringen verkligen ska gälla. Tänk på att reseförsäkringen via kortbolagen sällan omfattar ersättning för läkarbesök, sjukhusvistelser, rån, överfall eller rättshjälp. Då krävs istället traditionella reseförsäkringar om oftast inkluderas i hemförsäkringen.

SEB: Om du betalar din resa till minst 75 % med Visa eller Mastercard så omfattas du av en reseförsäkring som gäller i 60 dagar och ger ersättning för avbeställning av resa, försenat bagage och försenad avgång. Resan måste minst ha kostat 1000 kronor exklusive skatter och avgifter för att försäkringen ska gälla. www.seb.se

Handelsbanken: Minst hälften av resans pris måste betalas med Visa eller Mastercard för att försäkringen ska gälla. Bortsett från avbeställningsskydd ingår också ersättning för invaliditet och dödsfall vid olycka, försenat bagage eller försenad avgång. Dessutom ingår självrisk för hem- och bilförsäkring. Resan måste ha kostat minst 750 kr för att försäkringen ska gälla. Omfattar 60 dagar. www.handelsbanken.se

Nordea: Om du betalar resan till minst 50 % med Visa eller Mastercard, utfärdat av Nordea så ingår invaliditets- och dödsfallsförsäkring (vid olycka), självriskreducering för bostads- och bilförsäkring och försening av bagage och avgång. Försäkringen gäller i maximalt 60 dagar. www.nordea.se

Swedbank: Rese- och avbeställningskydd ingår om du betalar minst 50 % av resans pris med Mastercard eller Visa, utfärdat av Swedbank. Ersättningen ger skydd mot försenat bagage, försenad avgång/ankomst, självrisk för hem och bil, invaliditets och dödsfall vid olycka under förutsättning att resan kostat minst 1000 kronor exklusive moms och avgifter. www.swedbank.se

Avbeställningskydd: Innebär att du kan få tillbaka resekostnaden om du tvingas avboka din resa till följd av sjukdom eller skada. Vanligtvis ingår inte avbeställningsskydd i hemförsäkringen, däremot i vissa av Visa/Mastercardavtalen med bankerna (Handelsbanken), under förutsättning att du betalar den största delen av resan med kort. Är det något du bör köpa till när du bokar din nästa resa, så är det avbeställningsskydd. Åtminstone om du reser med barn som lätt blir sjuka och kan tvinga er att stanna hemma.

Bilförsäkring: Det krävs en speciell försäkring för hyrbilen om du planerar att hyra bil utomlands. Försäkringen säljs av uthyrningsföretaget och det finns olika steg i trappan mellan insats, självrisk och omfattning på försäkringen. Bilförsäkringen inkluderar nästan alltid motsvarande svensk trafikförsäkring, alltså att den gäller och omfattar både förare och passagerare samt ersätter skador som du kan orsaka andra i trafiken.

 

Familjens reseguide