Trollskogen på norra Öland

Högst upp på Ölands nordöstra udde finns ett fantastiskt naturreservat med mängder med saker att upptäcka för barnfamiljen. Packa fika i ryggsäcken och ge dig av på upptäcktsfärd bland båtvrak, knotiga tallar och mysiga (men steniga) havsvikar. Den längsta turen är knappt fem kilometer lång.

Betande kreatur på Ölands nordöstra udde.

Från Naturum har man god översikt över hela Trollskogen. Här finns pedagogiska utställningar, kunniga guider och mängder med kartor och smarta tips på vad man kan göra för att skona naturens existens. Bara utställningen av hur lång tid det tar för naturen att bryta ner allt skräp som vi människor lämnar efter oss får många familjer att tänka till.

Skräputställningen får verkligen besökaren att tänka till.

Knotiga tallar i Trollskogen. 

Längst upp i norr hittar vi tallarna som gett naturreservatet dess namn. Knotiga tallar som i decennier pinats av havets obarmhärtiga vindar som fått tallarna att vrida sig till knotiga, nästan oigenkännliga träd som påminner om troll, häxor och okända väsen.

Läckra tallar som manar till galna självporträtt.

Den trolska känslan förstärks av murgrönan som klänger på stubbar och träd, som brudklänningar med långa släp efteråt. Naturligtvis ska man vara försiktig med tallarna, men det går utmärkt att klättra på de krokiga träden, som på sina ställen nästan ligger platt med marken. Något som barnen älskar.

Knotiga tallar har gett Trollskogen dess namn.

Fornlämningar på Ölands nordöstra udde.

Så länge det funnits människor på Öland har den nordöstra delen av ön spelat stor roll för livet på ön. Bortsett från den viktiga hamnen i Grankullaviken har också tillgången på fisk gjort människors existens lättare på ön. I kustvattnen runtomkring leker både strömming och skrubbskädda och hela Grankullaviken är en viktig barnkammare för mängder med fisk.

Betande kor. 

Tack vare förekomsten av betande boskap hålls Trollskogen öppen med ett skiftande varierande landskap där öppna strandängar avlöser tätare skogspartier och mjuka lyckor.

Betande boskap håller strandängarna öppna.

Här växer den sällsynta mandeldoftande linnean, sida vid sida med strandväxter, skogsblommor och mängder med murgröna. Tack vare den rika tillgången på döda träd (död ved) trivs insekter, trädsvampar och lavar extra bra i Trollskogen. Har du tur (och är tillräckligt tyst) kanske du får se spillkråkans och den mindre korsnäbbens siluett i fjärran.

Vraket efter skonaren Swiks

Bara tre dagar innan julafton 1926 gick den åländska tremastade skonaren Swiks på grund utanför Ölands nordöstra udde. Fartyget och den sju man starka besättningen var på väg från Tyskland hem till Mariehamn när en snöstorm överraskade manskapet ombord. Kaptenen bestämde sig för att försöka runda norra Öland för att söka skydd i Kalmarsund, men gick istället på grund på förrädiska sanddyner som finns under vattenytan nära land. Besättningen tvingades överge skeppet och sökte skydd på land. Svårt nerkylda nådde de efter flera timmar fram till en stuga i Grankulla där de fick hjälp.

Vraket Swiks ligger fortfarande kvar på stranden.

Skonaren Swiks däremot låg kvar på grundet ända fram till 1950-talet då en vinterstorm kastade upp vraket på stranden där skonaren bröts i två delar. Förra året (2016) var det nittio år sedan Swiks gick på grund på norra Ölands förrädiska sandbankar.

Vraket efter skonaren Swiks.
FAKTA:

Naturreservatet Trollskogen bildades 1998 och är 266 hektar stort varav 115 hektar är landbaserat. Vandringsturer: Blå led (spångad) är 1 km lång. Gul led (2,7km) och röd led (4,5 km). Dessutom finns det ett stort antal stigar kors och tvärs i reservatet. Det är omöjligt att gå vilse eftersom havet finns på båda sidor om det smala reservatet.

Syfte med reservatet: Att bevara ett område med naturskogsartad barrblandskog, gamla ekar, betade havsstrandängar och kust- och grundområde med dess flora och fauna.

Hitta hit: Ölands nordöstra udde, cirka 65 kilometer norr om Borgholm. Följ väg 136 norrut och sväng av mot Grankulla strax innan Byxelkrok. Tydliga skyltar (till höger) visar vägen strax innan Grankulla.